Yleistietoa

Lapin uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden koulutus- ja neuvontajärjestelmän kehittäminen, “Lapin Energiakoulu” -hanke on Rovanimen koulutuskuntayhtymän ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhdessä toteuttama hanke. Hanke sisältää Lapin bioenergiaohjelman 3. painopisteen (koulutus ja neuvonta) kehittämisen keskeiset toimenpiteen. Hanke on jaettu kahteen osaan, joista toinen sisältää koulutustuotteiden ja niiden verkostototeutusmallin kehittämisen ja pilotoinnin (ESR) ja toinen oppimisympäristöjen varustamisen (EAKR).

Osahankkeiden laajuus

Hankeparin molemmat osat on toteutettu vuosien 2010 – 2013 aikana. ESR tuotekehitys- ja pilotointihanke, jossa toteutetaan koulutustuotteiden ja verkostototeutusmallin kehittäminen ja pilotointi on budjetiltaan 0,8M€ ja sen päärahoittajana on Lapin ELY-keskus. EAKR-investointihankkeen sisältönä on oppilaitosten oppimisympäristöjen varustaminen uusiutuvan energian koulutusten käynnistämistä varten ja sen rahoittaa pääasiallisesti Lapin liitto. EAKR -hankkeen budjetti on 2 M€.

Hankeparin tavoitteet

Hankeparin päätavoitteena on energia-alan ammatillisen koulutuksen, sitä tukevan muun palvelutoiminnan ja toimintaan liittyvän työelämäyhteistyön kehittäminen maakunnalliseksi “Energiakouluksi”. Lapin Energiakoulun on tarkoitus toimia alueen oppilaitosten sekä energia-alan työelämän tiloja ja laitteistoja hyödyntävänä oppilaitosvetoisena opetus- ja kehittämisverkostona.

Tuotokset

ESR -hankkeen päätuloksia ovat amk- ja 2. asteen tutkinto- ja muiden koulutusten verkostototeutusmalli, pilottikoulutusten toteutusraportit sekä innovatiivisuutta tukevien uusien oppimisympäristöjen käyttöönotto.

EAKR-hankkeen tuloksena on oppilaitosten yksiköiden varustaminen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden opetuksen nykyaikaisilla laitteistoilla. Hankinnat toteutetaan siten, että mahdollisimman suuri osa opetusvälineistä ja -laitteista soveltuu siirrettävään, maakunnalliseen käyttöön. EAKR-investointihanke tukee ESR-hankkeessa kehitettävien koulutusten laadukasta toteutusta. RKK:n osuus hankinnoista (metsäenergia, lämmöntuotanto ym.) on n. 1,1 M€ ja Lappian (muut uusituvat energiamuodot sekä kunnossapito) n. 0,8 M€.Tärkeimmät kehitettävät tuotteet ovat Metsäenergian tuottajan perustutkinnon, Bioenergia-alan ammattitutkinnon sekä Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinnon verkostototeutussuunnitelmat (mallit). Kaikissa toteutuksissa on rooli molemmille koulutuksen järjestäjille.

PDF -esitys hankkeen tämänhetkisestä tilanteesta