Oppimisympäristöt

Energiakoulun fyysisiä oppimisympäristöjä toisen asteen koulutusten järjestämiseksi ovat energiapuun korjuukoneet, biokaasutuotantolaitos, hakelämpölaitos ja tuulivoimala. Toisella asteella Energiakoulun oppimisympäristöissä opiskellaan raaka-aineiden korjuun, toimituksen ja energiaksi jalostamisen osaajiksi.

Ammattikorkeakoulussa Energiakoulun oppimisympäristöt painottuvat uusiutuvan energian tuotannon toteutukseen toimihenkilötasolla ja tuotekehitykseen. Oppimisympäristöinä toimivat aurinkopaneeli- ja lämpöpumppujärjestelmät, tuulivoimala sekä monipuolinen mittauskalusto tuotekehitystä varten. Tuotekehitysoppimisympäristön avulla luodaan edellytykset uusien ratkaisumallien kehittämiselle bioenergian tuotantoon ja hyödyntämiseen.

Lapin Energiakoulun fyysiset oppimisympäristöt ovat koulutusorganisaatioiden yhteiskäytössä. Näin opiskelijat voivat suorittaa opintojaan hyödyntäen eri oppilaitoksissa sijaitsevia ympäristöjä. Yhdistelemällä oppimisympäristöistä saatavia oppimismahdollisuuksia opiskelijat saavat kattavan kuvan uusiutuvien energiamuotojen tuotannosta ja tuotekehityksestä.

Lapin energiakoulun fyysiset oppimisympäristöt toteuttajaoganisaatioissa

Lapin Ammattiopiston oppimisympäristöt

Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemen kampuksen oppimisympäristöt

Ammattiopisto Lappian oppimisympäriastöt

Lapin ammattikorkeakoulun Kemin ja Tornion kampusten oppimisympäristöt