Lapin ammattikorkeakoulun Kemin ja Tornion kampusten oppimisympäristöt

Lapin ammattikorkeakoulun Kemin ja Tornion kampusten Energiakoulun fyysiset oppimisympäristöt perustuvat hybridi- ja sähkön pientuotantotekniikkaan sekä tuulivoimaan. Hankintoina Energiakoulun oppimisympäristöön on tehty erilaisia mittareita ja testereitä.

Lapin ammattikorkeakoulun Kemin ja Tornion kampuksilla toteutetaan Lapin energiakouluhankkeessa oppimisympäristöjä, jotka soveltuvat insinöörikoulutuksen tarpeisiin. Insinööriopiskelijan osallistuvat osana opintojaan oppimisympäristöjen toteutukseen hyväksi todetun projektityökäytännön mukaisesti. Oppimisympäristöjen tavoitteissa huomioidaan kone-, sähkövoima- ja automaatiotekniikan tutkintoon johtavan insinöörikoulutuksen, erillisten kurssien, ammattikoulutuksen ja tutkimustoiminnan tarpeet.

Lämpökamera paljastaa rakennuksien lämpövuotokohdat.

Opiskelijat ovat osallistuneet oppimisympäristöjen tavoitteiden suunnitteluun, laitemäärittelyihin ja osallistuvat tuleviin oppimisympäristöjen laitesuunnitteluun ja laiteasennuksiin. Oppimisympäristöjen toteutuksiin laiteasennusvaiheessa osallistuu myös ammattiopisto Lappian opettajia ja opiskelijoita. Oppimisympäristöjen oppimateriaalien tuottamiseen osallistuvat opettajien lisäksi opiskelijat projekti- tai opinnäytetöiden muodossa.

Lapin ammattikorkeakoulun Kemin ja Tornion kampuksilla toteutetaan uusiutuvaan energiaan perustuvat monipuoliset lämmitys- ja sähköntuotantojärjestelmien oppimisympäristöt. Lämmitysjärjestelmien oppimisympäristön asennustöihin tulee osallistumaan ammattiopisto Lappian LVI ja sähköautomaatio-opiskelijat. Valmistuvia oppimisympäristöjä tullaan hyödyntämään myös ammattiopiston opetustoiminnassa.

Tuulivoimatekniikkaan, aurinkosähköjärjestelmiin, polttokennoihin, biodieselgeneraattoreihin ja vesivoimaan perustuvien sähköntuotantojärjestelmien ja generaattoreiden sähköverkkoliityntöjen oppimisympäristöjä käytetään kyseisten järjestelmien suunnittelun, käyttöönoton, käytön, toiminnan ominaisuuksien ja kunnossapidon oppimiseen. Oppimisympäristöjen asennustyöt ja käyttöönotto tapahtuvat vuoden 2012 aikana vuoden loppuun mennessä pääosin ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimesta.

Lue artikkeli: Opiskelijat muuttivat rekan energiapuun kuljetukseen sopivaksi

Lue raportti: Kemin oppimisympäristöjen toteuttaminen