Ammattiopisto Lappian fyysiset oppimisympäristöt

Ammattiopisto Lappiassa keskitytään biokaasutuotantoon. Lappian Tervolan toimipisteeseen on Energiakoulun fyysiseksi oppimisympäristöksi valmistumassa biokaasulaitos. Biokaasulaitos on rakenteilla täysautomatisoidun opetusnavetan yhteyteen. Oppimisympäristönä biokaasulaitos on ollut käytössä rakennustyömaan alusta asti. Opiskelijat ovat olleet aktiivisesti mukana rakennustöissä.

Vilho Palosaari esittelee biokaasureaktorin perustuksia rakennusvaiheessa.

Biokaasulaitokseen on rakennusvaiheessa asennettu antureita ja mittausjärjestelmiä, joiden avulla biokaasuntuotantoprosessia on helppo valvoa ja kehittää. Opiskelijoiden on tarkoitus saada biokaasuntuotanto-oppimisympäristön kautta tietoa biokaasuntuotantoprosessin eri vaiheista, raaka-aineensyötöstä kaasun jalostamiseen energiaksi.

PDF -esitys Louen biokaasuntuotantolaitoksen rakentamisesta

Maatilan Pellervo -lehden juttu Louen biokaasulaitoksesta (2012)

3D -mallinnos biokaasuntuotantolaitoksesta (video)