Ajankohtaista

31.3.2015 Logistiikka-alan uusi rekka pääsi tositoimiin kun opiskelijat veivät hirsikämpän Näätämöön.

Taitaja2015 011Taitaja2015 020 Taitaja2015 024

 

 

 

 

 

25.3.2015 Video rakeistetun tuhkan levityksestä maastoon.

19.3.2015 TUHKA-hankkeessa AMK-opinnäytetyönä valmistunut selvitys lannoitustarpeen määrittämiseksi on valmistunut. Opinnäytetyön teki Lapin ammattikorkeakoulusta metsätalousinsinööriksi valmistuva Mikael Palosaari. Tästä linkistä löytyy työhön liittyvä PowerPoint, varsinaisen työn saa ladattua tästä.

14.3.2015 Simulaattorit tehostavat oppimista, antavat mahdollisuuden riskittömään harjoitteluun ja vapauttavat konetyötunteja varsinaiseen työmuotoiseen tekemiseen. Lapin ammattiopistolla metsäkoneenkuljettajat, kaivinkoneenkuljettajat, maansiirtokoneenkuljettajat ja kuorma- ja rekka-autonkuljettajat aloittavat opiskelunsa simulaattoreilla. Simulaattoreissa opitaan hallintalaitteiden käyttöä sekä turvallisia ja tehokkaita työskentelymenetelmiä.

IMG_4651 IMG_4657 IMG_4665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2015 Lapin ammattiopiston Mustikkamaan haketuslanssissa opiskelijoiden toimesta haketta opetuslämpölaitoksen tarpeisiin. Energiapuu korjataan LAO:n omilta metsätyömailta, kuljetetaan haketettavaksi Mustikkamaalle ja valmis hake poltettavaksi Jänkätielle. Hakelanssiin on valmistumassa hakkeen varastointiin tarkoitettu katos, joka parantaa lämpölaitokselle toimitettavan hakkeen laatua ja parantaa toimitusvarmuutta.

Haketus

Haketus2

Hakevarasto

Kuljetus

Hakevarasto2

 

 

 

 

 

 

 

MENNEET TAPAHTUMAT

12.12.2012 Jänkätien opetuslämpölaitoksen netissä käytettävä seurantajärjestelmä on valmistunut. Sitä voi käydä katsomassa tästä linkistä.

29.11.2012 Pakkaset ovat viimein tulleet Lappiin ja routa alkanut kovettaa pehmeitä maita. Tämä alkaa helpottaa koneellista puunkorjuuta vähentämällä maastovaurioita. Kun maaperä ensiksi jäätyy kunnolla ja vielä saadaan päälle reilu kerros lunta, antaa se erinomaiset olosuhteet toimia myös turvemaiden puunkorjuukohteilla. Toistaiseksi energiakoulun koneet ja oppilaat ovat saaneet pysytellä tukevasti kivennäismailla ja keskittyä siellä tehtäviin harvennuksiin. Kaamos ja musta maa tekevät puunkorjuusta haastavaa. Onneksi energiakoulun metsäkoneet on varustettu nykyaikaisilla, tehokkailla ksenon -työvaloilla, jotka valaisevat työympäristön turvalliseksi ja takaavat hyvän työlaadun aamupäiväpimeästä iltapäiväpimeään.

19.11.2012 Lapin Energiakoulu -hankkeen rahoitustarkastukset sekä EAKR että ESR -osioiden osalta on suoritettu. Tarkastuksissa tarkastajat tutustuivat Lapin Energiakoulun oppimisympäristöihin sekä suunniteltuihin koulutuksiin. Lapin Energiakoulu -hankkeen on tarkoitus jatkaa toimintaansa vuoden 2013 loppuu saakka, jotta hankkeen toimenpiteet ehditään suorittaa loppuun ja asetetut tavoitteet saavuttaa. Alun perin Lapin energiakoulu -hankkeen piti päättyä vuoden 2012 lopussa. Lopullinen päätös jatkoajasta saadaan mahdollisesti jo tämän kuun aikana.

29.10.2012 Metsäenergian tuottaja -koulutuksen opiskelijat aloittivat hakettemisen opiskelun Hirvaalla Yrittäjä Tuomas Ramlinin ohjauksessa. Noin kuukauden kestävän opetuksen aikana opiskelijat opettelevat hakkurin sekä kuljettimen käyttöä ja kunnossapitoa. Video haketusprosessista löytyy näiltä sivuilta oppimisympäristökuvauksista LAO:n kohdalta.

25.10.2012 Jänkätiellä sijaitseva opetuslämpökeskus on käynnistämässä toimintaansa. Syksyn huoltotyöt ollaan saamassa päätökseen ja tulet syttyvät marraskuun alussa. Lämpökeskuksen 1,9 MW tuotantoteho voidaan saman tien ottaa kokonaisuudessaan käyttöön. Kuluvan lämmityskauden aikana tavoitteena on ajaa laitosta reilut 2500 tuntia ja tuottaa tuona aikana 5 GWh lämmitysenergiaa Rovaniemen energian kaukolämpöverkkoon.

19.9.2012 Energiakoulun tuotekehitysoppimisympäristössä on syntynyt uusi tuote energiapuutavaran kuljetukseen. Lapin Ammattiospiston, Ammattiopisto Lappian ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteuttaman tuotekehityksen lopputuloksena syntyi puutavarekkaan lisäosina asennettavat lisälaidat, jotka mahdollistavat energiapuun kuljetuksen tavallisella puutavararekalla. Lue lisää ja katso kuvia Pohjolan Sanomien jutusta.

13.09.2012 Lapin ammattiopiston opetuslämpölaitos oppimisympäristöä täydentämään on hankittu hakekontti (polttokattila ja hakevarasto), joka on tämän päivän lämmitysratkaisumahdollisuus suurempii kiinteistöihin esimerkiksi haja-asutusalueille.  Jänkätielle hankittu kontti otetaan hyötykäyttöön lokakuun aikana. Se tulee toimimaan oppimisympäristönä lämpölaitoshoitajakoulutuksessa niin asennusvaiheessa kuin käyttövaiheessakin.

10.09.2012 Viisi tulevaa metsäenergian tuottajaa, kuusi metsäpalvelun tuottajaa/metsuria ja yhdeksän metsäkoneenkuljettajaa aloittivat tänään kouluttautumisen tuleviksi ammattilaisiksi Lapin Ammattiopistolla. Koulutuspäällikkö Juhani Torvinen toivotti oppilaat tervetulleiksi LAO:lle tervetuliaiskahvien muodossa ja esitteli samalla tulevat kurssien vetäjät, Kyösti Paloniemen, Vesa Perungan, Kauko Jaukkurin ja Pekka Aulan. Ensimmäisenä koulupäivänä opiskelijat tutustuivat toisiinsa, talon tapoihin sekä käytänteisiin jotka mahdollistavat tehokkaan opiskelun.

01.09.2012 Lapin Energiakoulu oli edustettuna Levin Ruskamaratonilla. Energiakoulun tiedottaja Kalle Santala juoksi puolimaratonin.

29.08.2012 Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa -hankkeen ohjausryhmä vieraili Lapin Energiakoulun metsätyömaalla Hirvaalla tutustumassa Energiakoulun metsäkoneisiin ja
energiapuunkorjuukohteeseen. Lapin ammattiopiston lehtori Kauko Jaukkuri ja opettaja Vesa Perunka esittelivät koneita ja kertoivat opetusmetsien käytöstä.

30.08.2012 Haku naisille tarkoitettuun työvoimapoliittiseen metsäenergiakoulutukseen päättynyt.

10.08.2012 Metsäenergiakoulutusta naisille -infotilaisuus Järjestettiin Jänkätien audiitoriossa. Paikalla oli koulutuksesta kiinnostuneita mahdollisia tulevia opiskelijoita, joille kerrottiin koulutusta koskevista käytänteistä sekä valotettiin koulutuksesta saatavaa antia. Infossa kerrottiin mm. koulutukseen hakeutumisesta, sen sisällöstä, tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumisesta sekä muista jatkokoulutusmahdollisuuksista. Metsäenergian tuottajana työskentelevä Kaisa Vitikka kertoi kokemuksiaan metsäkoneenkuljettajana työskentelemisestä naisnäkökulmasta.

Lehtori Kauko Jaukkuri esitteli Lapin ammattiopiston metsäkonetta naisten metsäenergiakoulutus-infon osallistujille.

Lehtori Kauko Jaukkuri esitteli Lapin ammattiopiston metsäkonetta naisten metsäenergiakoulutus-infon osallistujille.

04.06.2012 Metsäenergian tuottaja, metsäalan perustutkinto -koulutukseen haku alkanut. Haku päättyy 10.08.2012 Lisätietoja tästä.

19.06.2012 Lapin ammattiopistolla Jänkätiellä vietettiin Metsäenergian tuottaja -pilottikoulutuksen valmistujaisjuhlia. Metsäenergian tuottajan ammattitutkinto -koulutuksesta valmistui 9 opiskelijaa, Metsäkoneen kuljettajan ammattitutkinnon sai 12 opiskelijaa ja metsäkoneen juljettajan perustutkinnon 3 opiskelijaa.

Menneet tapahtumat